فضای امنیتی حاکم در محل بیمارستان ابن سینای مشهد محل نگهداری هاشم خواستار

By | 2018-11-07

فیلم های جدید رسیده از فضای امنیتی و سرکوبگرانه که در پیرامون بیمارستان ابن سینای مشهد حاکم کرده بودند تا مانع برگزاری تجمع برای آزادی آقای هاشم خواستار شوند

برغم همه این فشارها و محدودیتها صدای مظلومیت تجمع کنندگان و فرهنگیان در اقصی نقاط جهان شنیده شد

آزادی هاشم خواستار همچنان در صدر خواسته های ماست و برایش تلاش میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.