بازداشت اسماعیل بخشی و مسلم آرمند از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه 

By | 2018-11-18

اتحادیه آزاد کارگران ایران : «بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی پایان تجمع پر شکوه امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش، اسماعیل بخشی و مسلم ارمند از نمایندگان کارگران به همراه خانم خبر نگاری توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند.

در حال حاضر جمعهایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیگیر آزادی نماینده های خود هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.