جبهه ملی ایران “دستگاه امنیتی مهربان! و بر افتادن نقاب از چهره ی عناصر خود فروخته”

By | 2018-11-19

در طی ماههای اخیر به مراتب شاهد آن بودیم که بازماندگان جبهه ملی پنجم که بعد از مرگ عبدلعلی برومند عملا دچار انحلال شده بود طی بیانیه های کذایی و پیاپی اعلام داشتند که وزارت اطلاعات مانع برگزاری جلسات آنان شده است.!

اما در روزهای اخیر جلسه ای فرمایشی و مهندسی شده  به عنوان انتخابات برگزار می شود که عملا عناصر و مهره های امنیتی رژیم در این جلسه ی کذایی منتخب شده و عناصر میهن پرست و مبارز راستین از صحنه کنار گذارده می شوند.

طبعا خرد جمعی و هوشمندی سیاسی در تمام این مدت حکم می کرد برای بر افتادن نقاب از چهره ی عناصر خود فروخته و نفوذی در صفوف نیروهای ملی سیاست سکوت را در پیش گرفته تا آنان بیش از گذشته خود را رسوا نمایند. و این پاسخی است که به هواداران و نیروهای ملی که همواره منتقد آن بودند که چرا در این شرایط سکوت کرده ایم . بله ما سکوت کردیم تا مهره های سرویس امنیتی رژیم را برای افشا شدن به میدان کارزار مبارزه آورده و با تمام توان در پیشگاه ملت ایران حقایق را بر ملا سازیم که جبهه ملی ایران، این خانه ی مبارزین آزادیخواه و روزنه امید ملت ایران چگونه سالها در چنبره ی مراکز امنیتی بوده است.

و اینگونه است که ما در یک نبرد نا برابر توانستیم به پشتوانه خرد جمعی و هوشمندی سیاسی آخرین میخ را نیز بر تابوت وابستگان و مزدوران رژِیم بزنیم.

هم میهنان و هواداران جبهه ملی ایران

در این خصوص به زودی با شما سخن گفته و حقایق بیشتری را در میان خواهیم گذاشت اما بدانید و آگاه باشید که این رزم بی امان تا پایان پیروزی ادامه خواهد داشت.

پاینده ایران

اشکان رضوی

جبهه ملی ایران

27آبان ماه 1397

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.