گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه درباره بازداشت شدگان در تجمع مسالمت آمیز کارگران هفت تپه

By | 2018-11-22

در حالی که امروز از سوی مقامات قضایی در شهرستان شوش اعلام شده بود که چهار کارگر و یک خانم بازداشت شده آزاد خواهند شد و دادیار پرونده با تبدیل قرار بازداشت آنها به قرار کفالت موافقت کرده بود و تمام تشریفات قانونی برای تودیع کفالت در حال انجام بود، ناگهان از سوی مقام قاضی، اعلام شد که این افراد آزاد نمی شوند.

چهارشنبه، حوالی ظهر، در حالی که بسیاری در بیرون از دادگاه خبر آزادی بازداشت شدگان را به سرعت با تلفن به دیگران خبر میدادند و همچنین در فضای مجازی حتا- با عجله- خبر قطعی آزاد شدن این عزیزان منتشر شده بود و در حالی که یک ساعت مانده به تعطیلی و پایان زمان اداری دادگاه باقی مانده بود و کارگران و خانواده ها از این خبر شادمان شده بودند ناگهان فضایی امنیتی در دادگاه حاکم شد و تمامی مراجعه کنندگان، کارگران و خانواده ها را از سالن بیرون کردند. مقامات قضایی در دادستانی شوش اعلام کرده اند که علاوه بر پرونده ی موجود، پرونده ای دیگر برای بازداشت شدگان مفتوح شده است که یک پرونده ی امنیتی است و بنا به اظهارات کارگران مراجعه کننده، مقامات قضایی ادعا کرده اند که آنها خودشان هم از عنوان اتهامی جدید اطلاع ندارند. به نظر میرسد در آخرین لحظات، در یک هماهنگی بین دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی، اتهامی جدید برای بازداشت شدگان تراشیده شده است. بنابر اظهارات وکیل و نیز شنیده ها، اینطور به نظر میرسد که اتهام پیشین این عزیزان ” اخلال در نظم عمومی” عنوان شده بود که ذیل اتهامات عمومی است تعریف میشود و ناظر بر اتهام امنیتی نیست اما در پرونده سازی و اتهام جدید تلاش شده است یک اتهام امنیتی نیز برای این بازداشت شدگان ساخته شود تا بلکه سایر کارگران را مرعوب کنند. اینگونه اعلام شده است که این عزیزان تا زمان تعیین تکلیف پرونده جدید و تا زمان نامشخصی در بازداشت باقی خواهند ماند!

هر چهار کارگر بازداشت شده، آقایان اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر و سید حسن فاضلی و همچنین خانم سپیده قُلیان در یک تجمع مسالمت آمیز که توسط تمامی کارگران هفت تپه و بخش عمده ای از مردم شوش و در راستای احقاق حقوق کارگران هفت تپه برگزار شده، حضور داشته اند و هر گونه اتهام اعم از اخلال در نظم عمومی و یا هر اتهام امنیتی دیگری که به این عزیزان منتسب شود بی پایه و غیر قانونی است. مقامات اداری-دولتی شهری، استانی و کشوری و مقامات قضایی همگان اذعان داشته اند که تجمع کارگران هفت تپه کاملا مسالمت آمیز و بدون هیچ اخلالی در نظم انجام شده است. آنها به هنگام تلاش برای پایان دادن به اعتصاب کارگران هفت تپه ادعا میکنند که در کنار تمامی کارگران هستند و بازداشت کارگران از نظر آنها غیر قانونی و غیر انسانی است اما از طرفی نه تنها تلاشی برای آزادی انها نمی کنند بلکه در پرونده سازی جدید علیه این عزیزان همکاری میکنند !

بنابر اظهارات وکیل کارگران، کارگران بازداشتی، نه سازمانده این تجمع قانونی و مسالمت آمیز بوده اند و نه رهبر آن بلکه تنها نماینده و صدای هزاران کارگر معترض هفت تپه و خانواده های آنان بوده اند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند. همچنین ما کارگران اعلام می داریم که خانم قلیان نیز مانند سایر مردم در همبستگی با خواسته های برحق و قانونی کارگران در میان خانواده ها و کارگران حضور داشته و کارگران هفت تپه و خانواده هایشان از اینکه ایشان از این بابت متحمل آزار، بازداشت و اذیت شده اند عمیقا متاسف بوده و  قدردان ایشان و خانواده ی وی هستند. در یک جامعه سالم، باید به وجود عزیزانی همانند این کارگران که قبول زحمت کرده و نماینده و صدای مطالبات برحق کارگری شده اند تبریک گفت و قدردان آنها بود؛ اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که برعکس، با این عزیزان برخوردهایی غیر قانونی و غیر انسانی می شود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، همراه و همدوش با نمایندگان کارگری، کارگران هفت تپه و خانواده هایشان و سایر مردمی که از مطالبات کارگران حمایت کرده اند، خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری تمامی بازداشت شدگان و منع هرگونه تعقیب قضایی و امنیتی علیه آنان و سایر کارگرانی است که در روزهای قبل آزاد شده اند؛ ما همچنین اعلام میکنیم که همراه با کارگران هفت تپه برای کسب مطالبات دیگرمان منجمله پرداخت دستمزدها و مطالبات معوقه دیگر و در صدر همه “لغو خصوصی سازی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی”،  تا حصول به نتیجه نهایی، به اعتراضات برحق خود ادامه خواهیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.