خامنه ای: اروپایی ها از نژاد وحشی هستند! راحت آدم می کشند و زن ها را کتک می زنند!

By | 2018-11-28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.