کارگران هفت تپه هوشیار و آگاه عزم خود را برای گرفتن حق و حقوقشان جزم کرده اند

By | 2018-12-02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.