پاسخ معاون وزیر ارتباطات به سوال ساده یک شهروند: به شما ربطی ندارد!

By | 2018-12-04

One thought on “پاسخ معاون وزیر ارتباطات به سوال ساده یک شهروند: به شما ربطی ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.