زاغه نشینی در بیابانهای جنوب تهران؛ در ایران بیش از ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق هستند

By | 2018-12-05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.