کریم سیاحی از کارگران فولاداهواز: «گل برای دانشجویی که صدای حق ما رو شنید و کنارمان ایستادن. خار گل برای اونهایی که اومدن جلوی دانشجوها رو گرفتند و دعوا کردند. ما مثل این خار میشیم میریم تو چشاشون!»

By | 2018-12-06

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.