صدور حکم ٩ سال حبس و ١١١٠ ضربە شلاق برای ١٥ تن از کارگران پتروشیمی ایلام

By | 2018-12-07

خبر رسيده که شماری از کارگران پتروشیمی ایلام که در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۳۹۷) برای چند روز مقابل ساختمان این شرکت دست به اعتصاب زده بودند به حبس و شلاق محکوم شدند.

۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام که در اردیبهشت ماه ۹۷ در مقابل ساختمان این شرکت دست به اعتصاب زده بودند جمعا به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

این حکم ٢٢ مهر ماه از سوی شعبە ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ ایلام و بە اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی“ صادر شدە است.

کارگران پتروشیمی ایلام اردیبهشت ماه سال جاری بە مدت چندین روز در اعتراض بە عدم استخدام کارگران بومی و اخراج ١١ تن از پرسنل با سابقە پتروشیمی ایلام، در مقابل ساختمان این شرکت در شهر چوار اعتصاب و تمامی راه های آن را مسدود کردە بودند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.