بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش؛ با بارندگی در شب گذشته تمام راهروها و اتاق عمل پر از آب سیل شده!!!

By | 2018-12-07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.