عبدالرسول مرتضوی، جانباز جنگ: خامنه ای مسئول تمامی رنجهای این ملت است

By | 2018-12-14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.