حجم توده نمکی در پشت سد گتوند به ۱۰ میلیون تن رسید

By | 2018-12-18

 رئیس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه چمران اهواز گفت: میزان نمک رسوب کرده در پشت سد گتوند، از سه میلیون تن در سال ۹۰ به ۱۰ و نیم میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است.

به گزارش ایرنا ’ مهدی قمشی’ از منتقدان آبگیری سد گتوند، در این نشست عنوان کرد: پایین دست ترین سد بر روی رودخانه کارون سد گتوند است، این سد به این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار است که آب ورودی به دشت خوزستان را تامین می کند.

رئیس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: همزمان با ساخت سد گتوند در مسیر آبراهه یک سازند نمکی وجود داشته که به آن اصطلاحا سازند آغاجری گچساران گفته می شود که کاملا شور است و در کیلومتر پنج تا ۹ بالا دست سد گتوند بیرون زدگی زیادی دارد و به عنوان منطقه نمکی محسوب می شود.

او با تاکید بر اینکه بعد از مرحله آبگیری تا کنون فرورفتگی و فرو نشست های زیادی در سازند به وجود آمده و در داخل آن یک دریاچه آبی شکل گرفته است؛ افزود: این شرایط نشان می دهد که ارتباط سازند با مخزن کاملا به شکل زیر زمینی برقرار است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: از نظر تناژ میزان شوری که در پشت سد گتوند وجود دارد در سال ۹۰ بیش از سه میلیون تن و در سال ۹۶ به ۱۰ و نیم میلیون تن نمک خالص رسیده ، همین نشان میدهد که حتما باید فکری به حال آن شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.