هر سال به اندازه تُنب کوچک و بزرگ و ابو موسی خاک کشور را میفروشند!

By | 2018-12-27

فروش خاک کشور توسط سپاه!
وقتی مهمان برنامه در صدا و سیما میگوید، هر سال به اندازه تُنب کوچک و بزرگ و ابو موسی خاک کشور را میفروشند!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.