بانک مرکزی دیگر حق دادن آمار ندارد

By | 2019-01-08

به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار، پایان موازی کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.

موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت:

1-  حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی “  به اتفاق آرا   تایید شد.

2- شاخص‌های قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

3-  مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی کشوراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.