“مشاور سایبری شورای عالی امنیت ملی نظام به ترکیه گریخت”

By | 2019-01-24

دکتر تورج اسماعیلی یکی از طراحان و آنالیستهای اصلی سازمان پدافند جمھوری اسلامی و مشاور سایبری شورای عالی امنیت ملی نظام، با اسناد سری قابل توجھی از کشورخارج و به ترکیه گریختە است.

بنا بە گزارش رسیدە بە آواتودی: سه شنبه شب محل سکونت موقت دکتر اسماعیلی در استانبول شناسایی و مورد یورش نیروهای اعزامی واجا و میت ترکیه قرار گرفت، ولی با اقدام بە موقع، وی موفق به فرار و مراجعه به کنسولگری یک کشور غربی در استانبول شد.
این خبر از سوی منبع دیگری تاکنون تائید نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.