اعتراف اجباری محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه در زمان زندانی بودنش

By | 2019-02-04

 اعتراف اجباری محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه در زمان زندانی بودنش. بیچارە متنی را کە از رو میخواند با تمرین زیاد ھم نتوانست طبیعی جلوە بدھد. این اعترافات نوشتە شدە و سراسر جعلی تنھا حقانیت کارگران و عدم مشروعیت نظام را بیشتر از پیش نشان میدھد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *