فیلم پوزخند رضایت و سوءاستفاده از زنان محروم متقاضی کار برای تیزر تبلیغاتی توسط نماینده مجلس

By | 2019-02-21

در ویدئوی زیر مالک یک کارخانه کاشی سازی را بهمراه یک نماینده مجلس شورای اسلامی مشاهده می کنید که باد به غب غب انداخته اند و با منت و رضایت از خود به زنان محرومی که التماس می کنند، می گویند که به آنها کار خواهند داد. صحنه انزجار آمیزی که در آن التماس زنان محروم که متقاضی کار هستند را به تیزر تبلیغاتی تبدیل کرده اند.

یکی از خوانندگان سایت رادیو پیام اسرائیل در کامنتی نوشته است: دیدن فقر و زجر مردم ایران قابل تحمل نیست. ما ملتی یکپارچه و متحد بودیم. ما ملتی صلح طلب و آزاد اندیش بودیم. چه شد که گروهی غارتگر بر ما مسلط شدند؟ چه شد که مردم اینچنین در فلاکت بسر میبرند؟ چه شد که گروهی جاهل به خود لقب علامه میدهند و دانشمندان و متخصصان و جوانان پر استعداد ما به نان شب محتاج شده اند؟ چه شد که نظامیان و سربازان وطن، خاموش به تماشای ستم بیدادگران و ویرانی وطن نشسته اند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.