اینروزها چپاول و غارت منابع طبیعی در روز روشن صورت میگیرد و کسی هم جلودارش نیست

By | 2019-03-12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.