بيانيه‌ی جمعی از وكلای دادگستری در محكوميت حبس و شلاق نسرين ستوده

By | 2019-03-13

ملت شريف ايران
با سلام

احتراما اينجانبان جمعی از وكلای دادگستري ايران با استناد به كليات فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و قواعد بنيادين حقوق بشر و اصل آزادی دفاع وكيل دادگستری و اصول جهانی وكالت به استحضار می‌رساند؛ همكار شريف ما وكيل بانو نسرين ستوده به استناد اعلام رئيس شعبه‌ی ٢٨ محاكم انقلاب اسلامی تهران و ايضا اعلان همسر گرامی مشاراليه به حبسی سنگين و ١٤٨ ضربه شلاق محكوميت يافته است.

اين حكم اگرچه از منظر شكلی و ماهوی واجد ايرادات عديده‌ای است و بنا به دلايل حقوقی و مقررات و قوانين خصوصا اصل قانونی بودن جرم و مجازات شايسته‌ی نقض و ابطال است اما همه‌ی آزادانديشان، مصلحان، علمای حقوق، وكلای دادگستری، سازمان های حامی وكلای دادگستری سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دولتها و سياسيون داخل و خارج را بهت زده كرد و موجبات يأس و افسوس فراوان نسبت به نهاد قضايی ايران شد!

وكيل نسرين ستوده در راستای امر وكالت دفاع نموده  و حسب اصل استقلال وكالت، اصل ٣٥ قانون اساسی، مقررات حاكم بر قانون آيين دادرسی كيفری در حوزه‌ی وكالت و قانون وكالت از تأمينات و مصونيت قضايی می‌بايستی برخوردار باشد. حضور و دفاع وكيل دادگستری در دعاوی نشان از دادرسی منصفانه خواهد بود لذا هر نوع محدوديت، محكوميت و فشار عليه وكلای مستقل دادگستری نقض دادرسی منصفانه خواهد بود و به گمان اينجانبان رای صادره عليه بانو وكيل نسرين ستوده در تعارض آشكار با قانون و اصول و منطق حقوقی بوده، مايه‌ی شرمساری و نشان از فقدان بردباری در برخورد با وكلای منتقد و حاكی از ضعف عدالت قضايی و در تقابل آشكار با فصل حقوق ملت در قانون اساسی و قواعد بنيادين حقوق بشر و امر وكالت است.

در پايان ما جمعی از وكلای دادگستری ايران ضمن حمايت و پشتيبانی از وكيل بانو نسرين ستوده، استقامت و تلاش مشاراليها را در احقاق حقوق ملت و برقراری قانون و ترويج حقوق بشر ستودنی می‌دانيم و خواستار لغو و ابطال رای ناشايست مذكور هستيم.

با احترام مجدد
۱-حسين احمدی‌نياز
۲-محمد مصطفایی
۳-مهرانگيز كار
۴-مهدی هوشمند رحيمی
۵-مسعود اخترانی تهرانی
۶-قاسم شعله سعدی
۷-علی افروز
۸-قهرمان كريمی
۹-محمدعلی جداری فروغی
١۰-علي اميری
١۱-جبار مباركی
١۲-عبدالله جهان بين
١۳-عليرضا دقيقی
١۴- دانيال استخر
١۵-احسن حسن پور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.