می‌خواهیم ایران در تولید علم جهان شریک باشد

By | 2019-03-15

دکتر آرماند اشرف‌زاده مدیریت گروه پژوهشی «اطلاعات و فنآوری » و «گردشگری» را در «پروژه ققنوس ایران» بر عهده دارد.
وی از دانش‌آموختگان دانشگاهی دوران پهلوی است که برای ادامه تحصیل به کشور آمریکا رفت ولی پس از انقلاب امکان بازگشت به سرزمین خود را پیدا نکرد.
دکتر اشرف‌زاده می‌گوید: ما اینجا با هدف «جهان سومی» صحبت نمی‌کنیم بلکه از جهش و پیشرفت حرف می‌زنیم. ما نمی‌خواهیم هدف کشورهای قدرتمند و یا دارندگان سرمایه باشیم. ما می‌خواهیم مشارکت داشته باشیم تا کشورهای دیگر نتواند به ما دیکته کند. ما نمی‌خواهیم فقط مصرف‌کننده باشیم که بعد مرتب گله کنیم که کشورهای دیگر به ما زور می‌گویند!
– ما می‌خواهیم از ظرفیت‌هایی که مردم با هوش ایران دارند استفاده‌ کامل بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.