شعار مرگ بر زمین خوار توسط مردمی که زمین هایشان توسط سپاه تصرف شده است/ تیر اندازی هوایی در مقابل مردم(دزفول)

By | 2019-03-23

تجمع مالکان اراضی شاداب عبدل (موسوم به دست مشان) که قبل از انقلاب توسط حکومت قبل و اصلاحات ارضی داده شده ولی بعد از انقلاب توسط سپاه دزفول تصرف عدوانی شده است ولی سپاه دزفول زیر بار اجرای حکم‌ قوه قضاییه خود حکومتش نمیره .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.