«هزار جریبی» نماینده آق‌قلا: مسئولین در رسانه ملی [میلی] می‌گویند سیل آق‌قلا تمام شده، پس این چیست؟ واقعا خجالت بکشید.

By | 2019-03-25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.