جعفری، فرمانده کل سپاه در حال دستور دادن برای خراب کردن احمقانه و جنایتکارانه خط آهن آق قلا

By | 2019-03-26

محمد نوری زاد:
این سردار آدمکشِ فریبگرِ ایرانخوارِ قاچاقچی، بعد از پنج روز که سیلاب از خانه و زندگی مردم آق قلا بالا رفته، به صحنه آمده و با منت نهادن به سرِ مردم، در نمایشی مهوع، فرمان می دهد که چند جا از خط آهنی را که خودش احداث کرده، بشکافند تا آب به راه خود برود. این خط آهن، توسط پخمه های سپاه احداث شده و با پل هایی که در زیر آن تعبیه نشده، عامل اصلی بالا آمدن آب و خرابگری در آق قلا بوده است. با اطمینان می گویم: نود در صد خرابی های سیلِ اخیر، همه و همه محصول خرابکاری ها و ایرانخواری ها و آدمکشی های همین سرداران سپاه است. اگر سپاه به داخل پادگانها رفته بود، امروز، دانشمندان ایرانی در تمامی حوزه ها تخصص خود را بصحنه آورده بودند و ما از نعمت شعور و هنرمندی و دانش آنان بهره مند شده بودیم. نه این که دانشمندان محیط زیست ما – که این سردارانِ سپاه را عامل ویرانی های زیست محیطیِ کشور می دانند – در زندانهای سپاه خودکشانده شوند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.