به ما گفتند سيل واقعيت ندارد، اخبار را از شبكه يك دنبال كنيد، وگرنه وسايلمان را جمع می‌کردیم..

By | 2019-04-07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.