فرد مجهول اسناد لواسان یک بچه ۳ساله و نوه دبیر شورای امنیت ملی شاه داماد ‎شمخانی و داماد ‎صفدرحسینی است!

By | 2019-04-23

ياشار سلطاني:
در اسناد ‎لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام ‎محمدطاها_میرمحمدعلی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت.

سوال این بود این فرد چه نسبتی با سایر متخلفین موسوم به ‎میرمحمدعلی (شاه داماد ‎شمخانی و داماد ‎صفدرحسینی) دارد؟ همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری ‎کاسپین نیز هست.

شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد ‎نوه دبیر شورایعالی امنیت ملی و یک پسر بچه ۳ساله بیشتر نیست که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پولها را به نام وی انجام می‌دهند.