آمریکا حکومت ایران را یکی از بزرگترین ناقضان آزادی ادیان معرفی کرد

By | 2019-05-01

کمیسیون تحقیق دولت آمریکا دربارۀ آزادی ادیان در جهان در گزارش سالانۀ خود جمهوری اسلامی ایران را یکی از شانزده دولت دنیا معرفی کرد که بیشترین سرکوب و آزار را علیه ادیان و مذاهب غیرشیعی به ویژه بهائیان و مسیحیان اعمال می‌کند.

گری بائر، کمیسر این کمیسیون دیروز دوشنبه بیست و نهم آوریل با معرفی این گزارش در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه هیچ بهبودی در زمینۀ آزادی ادیان روی نداده و “حکومت تهران همچنان به سرکوب اقلیت های مذهبی از جمله اقلیت های مسلمانی ادامه می دهد که با حکومت شیعه ایران موافق نیستند.”
رادیو بین المللی فرانسه:

در این گزارش تصریح شده است که در سال گذشته صدها نفر از دراویش ایران دستگیر و دهها نفر از آنان در سلول های انفرادی نگهداری و شکنجه شده اند. همین گزارش می‌گوید که حکومت اسلامی ایران همچنان با تقاضای مسلمانان سنی این کشور مبنی بر احداث مسجدی در تهران مخالفت می‌کند.

در این حال، پیروان آئین بهائیت نیز در سال گذشته همچنان با آزار و سرکوب منظم رژیم اسلامی روبرو بوده اند. کمیسیون تحقیق دربارۀ آزادی ادیان در جهان می گوید که رژیم اسلامی ایران سال گذشته و به ویژه در آستانۀ کریسمس به طرز بی سابقه ای ۱۷۱ مسیحی این کشور را دستگیر کرد.

گزارش کمیسیون تحقیق دربارۀ آزادی ادیان سپس شمار یهودیان ایران را بین ۱۵ تا ۲٠ هزار نفر تخمین زده و افزوده است که یهودیان ایران همچنان قربانیان یهودستیزی هستند که حکومت اسلامی ایران دایماً به آن دامن میزند. در این چارچوب گزارش کمیسیون به کنفرانسی اشاره کرده که در اکتبر ۲٠۱۸ توسط دستیار رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و طی آن یهودیان به کنترل و هدایت اقتصاد جهانی و بهره برداری از هولوکاست متهم شدند.

گری بائر تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران هر گاه که از نابودی دولت اسرائیل صحبت می کند، خواستار نابودی یهودیان برای دومین بار در جهان می شود.

گزارش کمیسیون تحقیق آزادی ادیان سپس از دولت آمریکا می‌خواهد که علیه “نقض آشکار آزادی ادیان در ایران” اعتراض کند و دارایی های مسئولان جمهوری اسلامی ایران و عاملان سرکوب آزادی های مذهبی در این کشور را مسدود کرده و از ورود آنان به آمریکا جلوگیری کند. این گزارش همچنین از دولت آمریکا می خواهد که برای آزادی همۀ زندانیان عقیدتی در ایران به حکومت این کشور فشار بیاورد.

گری بائر گفته است که کمیسیون تحقیق دربارۀ آزادی ادیان از دونالد ترامپ و کنگرۀ این کشور خواسته است که مسئلۀ آزادی‌های مذهبی و حقوق بشر را در کانون مناسبات و مذاکرات خود با جمهوری اسلامی ایران قرار بدهد.”