سندیکای شرکت‌واحد: فعالان کارگری در میدان بهارستان بازداشت شدند

By | 2019-05-01

کانال سندیکایی کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران اعلام‌کرده گردهمایی اعتراضی فعالان این سندیکا و برخی فعالان دانشجویی در میدان‌بهارستان تهران(روبه‌روی مجلس) به‌مناسبت روز جهانی کارگر، از سوی پلیس و نیروهای امنیتی برهم خورده.

این اعلامیه افزوده: «دست‌کم ۲۰تن از شرکت‌کنندگان در این گردهمایی بازداشت شده‌اند و رضا شهابی ، حسن سعیدی ، وحیدفریدونی، ناصرمحرم‌زاده ، رسول طالب‌مقدم، محمدعلی اصلانی و اسدالله سلیمانی، از اعضای این سندیکا در میان بازداشت‌شدگان‌اند.»