یکی از قهرمانان ورزشی می‌گوید پس از انقلاب حتی زمین‌ اهدایی شاه (برای قهرمانی) را از وی پس گرفته‌اند

By | 2019-05-04