بیکاری ۱۵ هزار نفر «ماما» در کشور

By | ۱۳۹۸-۰۲-۱۶

به گزارش خب فارس، پنجم ماه می، از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام روز جهانی ماما نام گذاری شده است. برای اولین بار در سال 1980 این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد و سپس از سال 1992 به صورت رسمی، به افکار عمومی جهان اعلام شد.

در کشورمان این روز مصادف با ۱۵ اردیبهشت است و به عنوان روز ماما نام گذاری شده است.

زهرا عابدی، رئیس جمعیت مامایی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد ماما در کشور فعالیت می کنند و چه تعداد بیکار هستند؟»، اظهار داشت: اکنون بیش از ۴۰ هزار فارغ التحصیل مامایی داریم که از این تعداد حداقل ۱۵ هزار ماما بیکار هستند.