خطر انتقال بیماری‌ از لاشه دام در مناطق سیل‌زده خوزستان

By | 2019-05-08

نماینده اهواز در مجلس با انتقاد از اینکه بخشی از لاشه های دام های تلف شده در سیل خوزستان هنوز معدوم نشده، گفت: خطر انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد.

جواد کاظم نسب الباجی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای رفع مشکلات پساسیل در خوزستان، گفت: در سیل خوزستان خانه های روستایی به طور کامل زیرآب رفت و همچنین دام و طیور آنها نیز تلف شدند.

نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه بخشی از لاشه های دام های تلف شده در سیل خوزستان هنوز معدوم نشده و خطر انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد، تصریح کرد: مشکلات سیل زندگان همچنان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر سریع تر اقدامات مناسب اتخاذ نشود بیماری ها و امراضی را شاهد خواهیم بود که ممکن است کنترل آنها به سختی صورت بگیرد و در این رابطه نیاز است رفع آلودگی های ناشی از سیل در دستور کار قرار گیرد.

خانه ملت :