معاون ظریف تهدید کرده در صورتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا میزان فروش نفت ما به صفر برسد، از مهاجران افغانی ساکن ایران خواهد خواست این کشور را ترک کنند.

By | 2019-05-09

معاون ظریف تهدید کرده در صورتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا میزان فروش نفت ما به صفر برسد، از مهاجران افغانی ساکن ایران خواهد خواست این کشور را ترک کنند.

عراقچی در تلویزیون ملاها گفت: در حال حاضر نزدیک به سه میلیون مهاجر افغانی در ایران زندگی می‌کنند و در صورتی که تحریم‌های آمریکا اثر کند و منابع مالی ما محدود شود و فروش نفت به صفر برسد، آن‌گاه جمهوری اسلامی از برادران و خواهران افغان خواهش خواهد کرد که ایران را ترک کنند.

کاربری افغانی در این باره نوشته است: حکومت ایران همواره از پناهجویان برای اعمال خواسته‌هایش به افغانستان استفاده کرده است و حالا می‌خواهد انتقام تحریم‌ها را نیز از پناهجویان بگیرد.

پیشتر حسن روحانی هم تهدید کرده بود که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا، جمهوری اسلامی هم قاچاقچیان و تروریست‌های خود را روانه اروپا خواهد کرد.

فیلم زیر: روحانی رسما کشورهای اروپايی را به ناامنی و صدور مواد مخدر تهدید می کند.