خامنه ای: روحانی را زمان شاه تو کوچه خیابون مسخره می کردند، امروز روحانیّت محترم است!!

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۲

خامنه ای: روحانی را زمان شاه تو کوچه خیابون مسخره می کردند، امروز روحانیّت محترم است، روحانیّت مورد اعتماد است. /  ۹۸/۲/۱۸

خود گویی و خود خندی یعنی این. به همین خیال باش که روحانیّت محترم و مورد اعتماد است. بقولی شتر در خواب بیند پنبه دانه ……
دیدن فیلم مارمولک به این آخوند جانی توضیه میشود. در ضمن زمان حکومت سابق کسی با آخوندها کاری نداشت ولی حالا نه تنها مرتب از ضرب و شتم آنها به دست جوانان را شاهدیم بلکه کم نیستند آخوندهایی که به دست مردم به قتل میرسند. اگر آخوند در دل مردم جا داشت، آخوندها همه جا با عبا و عمامه ظاهر می شدند. خیلی از آنها از ترس با کت و شلوار در خیابانها پرسه میزنند.
یکروز که مردم تفنگ را از شما پس گرفتند، آنوقت بشما خواهند گفت یک من ماست چقدر کره میدهد