قرائت بیانیه‌ی پایانی تجمع علیه گشت ارشاد دانشگاهی، در حضور رئیس حراست، رئیس دانشگاه و دیگر مسولین دانشگاهی

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۴

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین، به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند.

این اقدام دانشگاه که تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل است ، در جمع‌ها و محافل دانشجویی با اعتراضات فراوانی روبه رو گشته است.

دانشجویان در اعتراض به نقض حقوق خود تجمعی اعتراضی برگزار کردند که با برخورد نیروهای بسیجی و امنیتی مواجه شدند.
در نهایت بیانیه پایانی تجمع خود را در آمفی‌تئاتر خواندند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان دانشگاه رساندند.