پيشنهاد تاج‌زاده به نبويان: : نه دولت با آمریکا مذاکره كند و نه نظاميان، شخص رهبر با ترامپ مذاكره كند

By | 2019-05-14

پيشنهاد تاج‌زاده به نبويان: حالا كه موافق مذاكره با آمريكا هستيد نه دولت مذاکره كند و نه نظاميان، شخص رهبر با ترامپ مذاكره كند.