سخنان شجاعانه یک دانشجو در تجمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در اعتراض به سیاست سرکوب

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

در ادامه تجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه تهران و همزمان با آن، شماری از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در بوشهر در اعتراض به بازداشت‌های پی‌در‌پی کارگران و دانشجویان و اضافه شدن بند برخورد با تخلفات دانشجویان در شبکه‌های مجازی به آیین نامه‌ی انضباطی دانشگاه‌ها و گشت ارشاد دست به تجمع اعتراضی زدند.

در این تجمع اعتراضی، دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس در بوشهر نسبت به دخالت در زندگی شخصی دانشجویان و موج جدید بازداشت دانشجویان و کارگران اعتراض کردند.

این دانشجویان علت تجمع خود را تهاجمی می دانند که هر لحظه به حریم دانشگاه‌ها و حریم زندگی‌شان صورت می گیرد. یکی از دانشجویان در این تجمع می‌گوید که دیگر دانشگاه محل امنی برای فکر کردن نیست. حریم مجلس، حریم امن شکایت بردن نیست. حتی روز کارگر هم به کارگر مصونیت نمی‌دهند.

او در ادامه سخنان‌ خود افزود: «نیروهایی در اجتماعی وجود دارند که دوست دارند شما به این فکر نکنید که چه بر سر دوستان‌تان می‌آید. در کشور هر روز حداقل سه تجمع اعتراضی برگزار می‌شده و ما بی‌خبر بوده‌ایم. کم‌ کم از طبقه متوسط کاسته می‌شود و طبقه فرودست گسترش پیدا می‌کند.»

یادآوری می‌شود که دانشجویان دانشگاه کردستان نیز در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، با برگزاری یک تجمع، اعتراض خود را نسبت به محرومیت از تحصیل دانشجویان سیاسی اعلام نمودند.