«مرگ بر خامنه‌ای و خمینی»؛ شعار موتورسوار شجاع که با حمایت مردم موتورش را از ماموران پس گرفت

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۶