خاطرات انقلاب از زبان آخوند تروریست

By | 2019-05-16

ماشین شورلت آمریکایی رو تو سوریه خریدیم پُر کردیم تو بدنش اسلحه و صندوقش فشنگ که بفرستیم ایران.. بعد گفتیم کی ببره دیدیم چندتا جوان نهاوندی که خبر هم نداشتند و البته پول برگشت هم نداشتند راضیشون کردیم ماشینو ببره ایران…

حالا همه خاطره یه طرف اون آخرش که مجری میپرسه اگه میگرفتن اعدامش میکردن… جواب رو حتما بشنوید