درد دل یک موتور سوار از تهران: «مرگ بر تو خامنه‌ای»، «خدا لعنتت کند خامنه‌ای»

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۷

«مرگ بر تو خامنه‌ای»، «خدا لعنتت کند خامنه‌ای»؛ این درد دل یک موتور سوار از تهران است که مشقات موتورسواران را برای لقمه‌ای نان حلال بیان کرده و از ظلم حکومت بر مردم می‌گوید.