ترامپ اگر این عکسها رو میدید دیگر مردم ایران را تهدید به تحریم نمی‌کرد

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۸