ترامپ اگر این عکسها رو میدید دیگر مردم ایران را تهدید به تحریم نمی‌کرد

By | 2019-05-18