رامک‌خودرو بیش از ۴/۴ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات خودروهای لوکس از بانک مرکزی گرفت

By | 2019-05-18
ررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد

 شرکت رامک‌خودرو به همراه دیگر زیرمجموعه خود یعنی رامک‌یدک در مجموع بیش از ۴/۴ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودروهای خارجی دریافت کرده‌اند.

قابل ذکر است فعالیت این شرکت در زمینه واردات خودروهای کره‌ای است. اینکه چرا در شرایط محدودیتهای ارزی اخیر ارز دولتی برای واردات خودروهای لوکس اختصاص یافته خود جای بحث و بررسی است.