هموطنی در متروی تهران: اپوزیسیون جمهوری اسلامی اینها هستند!

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۹

هموطنی در متروی تهران به مدت 7 دقیقه برای مردم سخنرانی می کند و از جمله می گوید: ما موشک و اورانیوم نمیخواهم، ما آزادی میخواهیم…یکی دیگر از آنسو می گوید ما جمهوری اسلامی هم نمی خواهیم…این هموطن سالخورده به وطن فروشی آخوندها و تمامی فجایعی که در این 40 سال ببار آوردند، اشاره می کند… گوش کنید