وزیر خارجه سوئد: برخی از همکاران ترامپ بیش از خود او علاقه به رویارویی نظامی دارند

By | 2019-05-20

مارگوت والستروم- وزیر خارجه سوئد در گفت وگو با روزنامه سوئدی «اسونسکا داگبلادت SvD »:

برخی از همکاران ترامپ بیش از خود او علاقه به رویارویی نظامی دارند، این سیاست، واقع گرایانه نیست و افزایش تنش غیر سازنده است.
ایرنا:
همکاری های بین المللی تضعیف شده و خطر جنگ میان آمریکا و ایران تشدید شده است.

برای نخستین بار است که آمریکا در یک بیانیه رسمی از اروپا به عنوان دشمن نام می برد، وضعیت خیلی خطرناکی پیش آمده ولی نباید دست روی دست بگذاریم و آماده مردن شویم، باید مبارزه کنیم.

ابر تیره دیگری که می بینیم، بر روی خلیج فارس گسترده شده ؛ آمریکا اعلام کرده که هرگونه حمله از سوی متحدان ایران را حمله ای از سوی خود ایران تلقی می کند. این موضع گیری، منطقه حساس خاورمیانه را بسیار شکننده می کند و با هر اشتباهی می تواند یک جنگ آغاز شود و یا اگر کسی بخواهد از این فرصت برای فریب بهره برداری کند، چه می شود.