پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی: تنها دکانی که این روزها مشتری دارد دکان مهاجرت و اخذ ویزا است که این روزها مشتری دارد و سایر کسب‌وکارها در رکودند؛ تشکر از مسئولان که نگذاشتند این یکی از رونق بیفتد

By | ۱۳۹۸-۰۲-۳۱