۸۰ درصد تولید جوجه‌ یک‌روزه مرغ کشور در دست سازمان اقتصادی کوثر/ اطلاعات اقتصادی شرکت‌های اقتصادی بنیاد شهید به سختی یافت می‌شود!

By | 2019-05-22

بررسی «نود اقتصادی» نشان می‌دهد سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید دارای ۳۵ شرکت اقتصادی است. گرچه این سازمان در ۲ سال اخیر تلاش‌هایی برای ورود به بورس کرده، اما به ندرت می‌توان اطلاعات مستندی از فعالیت‌های ۳۵ زیرمجموعه آن بدست آورد.

 بررسی نشان می‌دهد سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید دارای ۳۵ شرکت اقتصادی است. گرچه  این سازمان در ۲ سال اخیر تلاش‌هایی برای ورود به بورس کرده، اما به ندرت می‌توان اطلاعات مستندی از فعالیت‌های ۳۵ زیرمجموعه آن بدست آورد.

سازمان اقتصادی کوثر ۲۳ شرکت در حوزه کشاورزی دارد که در حوزه‌های تولید دام سبک و سنگین، گوشت قرمز، جوجه یک‌روزه گوشتی و تخم‌گذار، تولید و واردات دان، تولید گوشت مرغ و تولید تخم‌مرغ فعالیت می‌کنند.

از مجموع ۲۳ شرکت کشاورزی کوثر، تعداد ۸ شرکت در حوزه تولید جوجه یک‌روز مرغ و تولید تخم‌مرغ  فعالیت می‌کنند که ماحصل این فعالیت، تولید ۸۰ درصد از جوجه یک‌روزه مرغ مادر گوشتی کشور، تولید ۶۰ درصد از جوجه یک‌روزه مرغ مادر تخم‌گذار کشور، تولید ۹۰ هزار تن معادل ۱۰ درصد از کل تولید تخم مرغ کشور و تولید بیش از ۵۵ هزار تن از گوشت مرغ کشور است.