سناتور تد کروز: امیدوارم به زودی پایان استبداد ملاها را در ایران جشن بگیریم

By | 2019-05-24

این سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس می گوید: مردم ایران کماکان توسط آیت الله‌ها آزار و اذیت می شوند، زندانی می شوند، شکنجه می شوند و به قتل می رسند. مردم ایران خواستار آزادی هستند. آیت الله ها کشور بزرگ ایران را با تعصب مذهبی نابود کرده اند. آنها حقوق بشر شهروندان ایران را زیر پا می گذارند و فرصت‌های اقتصادی پیش روی فرزندان ایران را تلف کرده اند.