علی مطهری: مشکل کشور ما ساختار نظام است/بعد از حذف هاشمی,خاتمی، موسوی و کروبی ،احمدی نژاد نوبت به روحانی رسیده است

By | 2019-05-25

سخنان  علی مطهری در گفتگوی با سایت شفتا:
* استقرار اسلام منهای همکاری مردم امکان‌پذیر نیست. لذا ما باید اسلام را با اقبال مردم جلو ببریم و به گونه‌ای رفتار کنیم که مردم همیشه پشتیبان باشند. اگر مقبولیت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، صرف مشروعیت نمی‌تواند ما را به آن اهداف برساند. لذا تشکیل حکومت اسلامی بدون پشتیبانی و حضور مردم بدون جنبه مقبولیت، نمی‌تواند تحقق پیدا کند. ما باید همیشه به گونه‌ای رفتار کنیم که مردم را همراه خود داشته باشیم.

* تحریم‌های امروز و نوع رفتار آمریکا در این چهل ساله بی‌سابقه است. تمام منافذ بسته می‌شود، مثل قدیم و مثل تحریم‌های ۹۰ و ۹۱ نیست. مردم باید این را بدانند که بیشترین عامل به عوامل خارجی و تحریم‌های موجود مربوط است. البته شاید عده‌ای بیان این حقایق را به مصلحت نمی‌دانند.

* در کشور کاسه‌های داغتر از آشی داریم که اجازه نمی‌دهند حرف‌ها آزادانه زده شود.

* نباید کسانی که اصل نظام را قبول دارند حذف کنیم ولی این رویه وجود دارد.

* آقای هاشمی به آن صورت و آقای خاتمی به نوعی دیگر و آقای موسوی و کروبی در آن وضعیت و آقای احمدی‌نژاد هم مدلی دیگر و این وضعیت ادامه پیدا می‌کند و آقای روحانی نیز در شرف همین موضوع هست و این نشان می‌دهد شاید ما مشکلی در ساختار نظام داشته باشیم.