کسادی بازار مساجد و شیادی آخوندها در ماه رمضان

By | 2019-05-26

رئیس فراکسیون روحانیان مجلس شورای اسلامی پیش تر گفته بود: برای مردم در ماه مبارک رمضان سینمای شبانه راه‌ انداخته‌اند. یکی از تبعات راه‌اندازی سینماهای شبانه این است که بسیاری از خانواده‌ها از حضور در برنامه‌های معنوی و انسان‌ساز در مساجد باز می‌مانند.