شکوه میرزادگی, نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، آری به سکولار دموکراسی برای ایران

By | 2019-05-27

جایگاه خود را اکنون روشن کنیم

این روزها دوست و دشمنِ مردمانِ ایران، مخالف و موافق رژیمِ حاکم بر ایران، در نوشته ها و گفته های خود از احتمال جنگ می گویند و مخالفت خود را با آن اعلام می کنند.

طبیعی ست، هر انسانی که روانی سالم داشته باشد، با جنگ و کشتار و ویرانی مخالف است؛ اما متاسفانه برخی از افراد با این که ژست مخالفت با جنگ را می گیرند، حاضر نیستند اعلام کنند که خواستار فروپاشی رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیز هستند.

وقتی مردمان زیادی در ایران با به خطر انداختن زندگی خود به مقابله با رژیمِ حاکم برخاسته اند، حق بر این است که نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، و همه ی افراد شناخته شده، درست در همین دوران از تاریخ سرزمین مان، جایگاه خود را در ارتباط با جمهوری اسلامی با صراحت روشن کنند، تا فردای آزادی ایران شرمنده ی بی تفاوتی امروزشان نباشند.

کافی نیست ما فقط با جنگ مخالفت کنیم، این واقعیت ساده را نیز باید پذیرفت که جمهوری اسلامی خود یکی از چهره های کریه جنگ است.

نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، آری به سکولار دموکراسی برای ایران