گفتگوی جالب حمید رضا درخشنده ضارب آخوند محمد خرسند امام جمعه کازرون با فرمانده نیروی انتظامی

By | 2019-05-31

بخشی از گفتگوی سرکرده نیروی انتظامی استان فارس با ضارب امام جمعه کازرون که در پاسخ به اینکه چرا دست به چنین اقدامی زدی، می گوید: …من چیزهایی از بی‌عدالتی دیده بودم. بی‌عدالتی! من زمانی می‌رفتم سراغ ثروتمندها می‌گفت شب خوابیدم صبح (ثروتم) چند برابر شده. مستضعف نداره بخورد. دلم پر می‌شد. می‌دیدم صدها صدها مورد از این را می‌یدم. می‌رفتم این جنایتها را می‌دیدم…..